โรงเรียนบ้านป่าตึง


หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา 56130
โทร. 054079227

ลูกเสือเนตรนารีบ้านป่าตึง

ลูกเสือเนตรนารีบ้านป่าตึง

บทความล่าสุด