งานวิจัยและพัฒนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

 

ดาวโหลดเอกสารข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบประกาศสิ่งประดิษฐ์ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2560-2561
สำหรับผู้เข้าร่วม

ใบประกาศ สิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสารโครงการพัฒนาคณะกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ข้อมูลโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาคฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อย วันที่ 1-2 พ.ย. 2561 )

บรรยายโดย  ดร.อาคม ปาสีโล คลิก