วิชาช่างก่อสร้าง

นายวชิรวิชญ์ ผาดำ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายปิยวัฒน์ บัณฑิตย์
ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายจักรพันธ์ วังทองชุก
ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง