ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านขายอาหาร ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลเช่าพื้นที่ร้านขายอาหาร
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประจำปีการศึกษา 2564
……………………………………………………………………………….
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม