วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดย ดร.เสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563