ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง การเลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อ การเลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด
……………………………………………………………………………………………………..