ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักานราชการ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชกรทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคิคบ้านแพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก

เพิ่มเติม