โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ในวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง บรรยายโดย ท่าน ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ณ ห้องประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2