ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่พบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่พบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

เอกสารเพิ่มเติม