ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหนง ครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหนง ครู  อ่านเพิ่มเติม