โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคบ่ายของวันที่ 9 สิงหาคม 2561

การจดำเนินโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคเช้าและภาคบ่ายของวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จังหวัดนนครพนม โดยมีการซักถามข้อสงสัยและเสอนแนวคิดด้านการตลาดและช่องทางการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม การออกเสียงเพื่อหาข้อสรุปหลักเกณฑ์การจัดทำสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ และทั้งนี้ ดร.อาคม ปาสีโล วิทยากร จากวิทยาลัยเทคนิคอุบบลราชธานี ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง ข้อกำหนดและกฏเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในปีการศึกษา 2561