วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงต้อนรับนายอำเภอบ้านแพง

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพงและวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  ซึ่งนำโดย ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับท่านนายอำเภอบ้านแพง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอบ้านแพง ที่ท่านให้ความกรุณาเข้ามาเยี่ยมความเป็นอยู่ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงครั้งนี้ด้วย