ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

14783_New Doc 2018-07-11_1