เข้าร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ทั้ง 5 ผลงาน

ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30น.
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจที่สำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัด ให้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมมอบนโยบายในครั้งนี้

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นำโดยนางสมสมัย คำจันทร์ศรี รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ทั้ง 5 ผลงาน คือ
1) รถไถบ้านแพง
2) กระถางพาราหญ้าคาแฟนซี
3) คุกกี้ถ่าน
4) สายต่อชุดอากาศ
5) ชุดการเรียนรู้ ABC B-Tech
ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


——————————————————–