เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ และชุมชนร่วมขบวนแห่งเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
และนายจักพันธุ์ วังทองชุก หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ และชุมชนร่วมขบวนแห่งเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้ส่งนางสาวทิพย์อาภา มูลเต็ก นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
👉🏻ผลการประกวด👏🏻
🎉👏🏻ชนะเลิศ 🥇🏆
ณ เทศบาลอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
—————————————————————————