โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ระดับหน่วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ดำเนินโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ระดับหน่วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประจำปีการศึกษา 2561
โดยท่านรอง สมสมัย คำจันทร์ศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน
และคณะครู นักเรียนนักศึกษาเจ้าของผลงานได้นำเสนอเพื่อแข่งขันในระดับ อศจ. ต่อไป
ณ ห้องประชุมกันเกรา 3

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
———————————————————————