ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นำโดยนางสมสมัย คำจันทร์ศรี รองผู้อำนวยการ นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ รองผู้อำนวยการ
นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในเวลา ๐๗.๐๐ น. นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในประธานจัดงานและกิจกรรมโดยกำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๖๐ รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง
๒. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง
โดยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพสกนิกรชาวอำเภอบ้านแพงเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
————————————————————