วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เข้าร่วมโครงการ บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ และจัดโรงทานแจกน้ำกระเจียบ

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เข้าร่วมโครงการ
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ และจัดโรงทานแจกน้ำกระเจียบให้กับผู้ที่มาร่วมโครงการบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
นำโดย นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ รองผู้อำนวยการ
นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ณ หอประชุม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม