เรื่อง กำหนดปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และกำหนดเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และกำหนดเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561