รู้จริง ทำได้ เป็นคนดี มีงานทำ

Good Knowledge Good Skills Good Ethics and Employment.

ข่าววิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง