วิสัยอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน

วิสัยอุตสาหกรรม ระดับฝีมือ

วิสัยอุตสาหกรรม ระดับเทคนิค

วิสัยอุตสาหกรรม ระดับเทคนิคชั้นสูง

นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

รู้จริง ทำได้ เป็นคนดี มีงานทำ

Good Knowledge Good Skills Good Ethics and Employment.